Online Attendance System

Login


નોંધ :-
શિક્ષકોની ઓનલાઇન હાજરી સોમવાર થી શુક્રવાર સુધી માત્ર સવારે 11:30 કલાક સુધી જ ભરી શકાશે.
બીજી પાળી વાળી શાળાઓ ની હાજરી સોમવાર થી શુક્રવાર સુધી બપોરે 02:00 કલાક સુધી જ ભરી શકાશે.
શનિવારના રોજ બધી જ શાળાના શિક્ષકોની હાજરી બપોરે 12:30 કલાક સુધી ભરી જ શકાશે.


સૂચનાઓ :-
  • SMART ATTENDANCE


    શાળામાં કાર્યરત શિક્ષકો તથા અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓની હાજરી હવેથી ફરજિયાત SMART ATTENDANCE દ્વારા જ સબમીટ કરવાની રહેશે

    ખાસ નોંધઃ શિક્ષકોની હાજરી શાળાના આચાર્યશ્રી દ્વારા અને વિદ્યાર્થીઓની હાજરી શિક્ષક દ્વારા પુરી (સબમીટ) કરી શકશે SMART ATTENDANCE માં હાજરી સબમીટ કરવામાં કોઇ સમસ્યા જણાય તો આપના જિલ્લા/તાલુકાના એમ.આઇ.એસ. કો-ઓ.નો સંપર્ક સાધવાનો રહેશે.


Last Updated : 19-Jul-2024